Про центр

Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський центр нефрології та діалізу» (далі – Центр) надає вторинну (спеціалізовану) та третину (високоспеціалізовану) медичну допомогу дорослим та дітям, є закладом комунальної форми власності (власник – територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради), на балансі якої враховуються та за якою закріплені на праві оперативного управління п’ять філій по місту Києву.

Діяльність Центру визначається Статутом закладу, який затверджений розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 04.12.2018 року № 2182 «Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр нефрології та діалізу».

Впровадження господарської діяльності з медичної практики в Центрі підтверджується наявністю ліцензії.

Відповідно до ліцензії Центр має право на провадження господарської діяльності медичної практики за   спеціальностями організація і управління охороною здоров’я, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, дитяча нефрологія, нефрологія, ультразвукова діагностика, хірургія, анестезіологія, дитяча анестезіологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка).

Метою центру є:

  • Надання доступної, якісної і безперечної вторинної ( спеціалізованої) та третинної ( високоспеціалізованої) медичної допомоги профільним хворим.
  • Створення зручних, комфортних умов для пацієнтів та працівників при взаємодії з усіма структурними підрозділами Центру.
  • Поширення сучасних методів лікування, запровадження і поширення інноваційних медичних послуг.

В Центрі працює 366 працівників, з них надання медичної допомоги забезпечують 83 лікаря та 127 молодших спеціалістів з медичною освітою. Укомплектованість штатних посад фізичними особами склала по лікарям  – 81.7%, молодшими спеціалістами з медичною освітою – 91%. У складі лікарів  – 2 доктора медичних наук та 8 кандидатів медичних наук.

Центр забезпечує щоденне амбулаторне консультування киян, цілодобове консультування пацієнтів, які перебувають на лікуванні в медичних закладах підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я, госпіталізацію хворих нефрологічного профілю усіх районів м. Києва.

Забезпечення пацієнтів Центра витратними матеріалами та лікарськими засобам здійснюється за кошти державного та міського бюджетів на виконання відповідних програм.

Протягом 2020 року фахівцями Центру було проліковано понад 250 хворих нефрологічного профілю, які отримують лікування сеансами замісної ниркової терапії, та мають підозру або з підтвердженням у них коронавірусної інфекції COVID-19.

Відповідно до затвердженого протоколу лікування в умовах клініко-діагностичної лабораторії Центру за 2020 рік цим пацієнтам було проведено 2687 обстежень, в тому числі аналізи крові на Д-димер, С-реактивній білок, імуноферментний аналіз для виявлення антитіл COVID-19.

Проведено часткове оновлення парку діалізних машин у 3-х філіях Центру – на більш сучасне обладнання. Всього замінено 15 апаратів «штучна нирка».

Потужність КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» складає 80 ліжок (10 хірургічного профілю, 70 нефрологічного, в тому числі 6 ліжок інтенсивної нефрології).

На базі КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» станом на 01.01.2021 року проводиться лікування замісною нирковою терапію методом гемодіалізу – 896 пацієнти, на 127 діалізних апаратах, та методом перитонеального діалізу – 161 пацієнтів, хворим з гострим пошкодженням нирок проведено 316 сеансів еферентних методів лікування. Амбулаторно спостерігаються 228 пацієнтів, які перенесли операцію з органів, солідних анатомічних тканин трансплантації.

У звітному 2019 році робота колективу Центру була спрямована на забезпечення ефективності використання наявних ресурсів, удосконалення управління та організації надання медичної допомоги, підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, впровадження новітніх технологій (проведення ургентного діалізу на мобільному апараті “штучна нирка”, застосування процедур плазмоферезу та інших видів екстракорпорального лікування, збільшення кількості пацієнтів, які лікуються апаратною методикою перитонеального діалізу замість ручної.

У 2019 році забезпечений високий рівень професійної підготовки медичних кадрів. Забезпечена доступність стаціонарної допомоги за встановленим Департаментом охорони здоров’я порядком госпіталізації. Забезпечується використання ліжкового фонду Центру відповідно до потреб населення у стаціонарній допомозі в існуючих соціально-економічних умовах. Забезпечена висока профільність хворих шляхом відбору хворих на госпіталізацію на етапі амбулаторного прийому та оглядах в інших лікувальних закладах. Порядок та шляхи надходження хворих, склад хворих за віком, нозологіями, наступність лікування відповідають нормативно-директивним документам щодо організації роботи Центру.

Проведення сеансів замісної ниркової терапії продовжує життя пацієнта, але разом з тим відповідно до медичних показів більшість хворих в майбутньому потребуватимуть трансплантації нирки. На сьогодні значний відсоток пацієнтів, які потребують вказано оперативного втручання та не мають родинного донора скеровуються до Міністерства охорони здоров’я України для розгляду питання лікування за кордоном. Враховуючи, що Центр надає допомогу хворим з термінальною нирковою недостатністю, є цілком логічним впровадити методику «Трансплантації солідних органів». Впровадження даної методики дозволить значно покращити якість життя хворих, знизити летальність, зменшити кошти на фінансування даної ланки медицини, знизити навантаження на діалізні відділення.

Також центр готовий залучати до роботи медичних працівників, які перебувають на пенсії, для надання медичної допомоги пацієнтам із COVID-19 з дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо допуску до здійснення медичної практики на території України.

Запишіться на прийом або зателефонуйте +38 (093) 366-56-50