Відділення госпітальної нефрології

Послуги відділення госпітальної нефрології та діалізу:

Проведення стаціонарного лікування:

 • Клінічне обстеження пацієнтів з нефрологічною патологією (діагностика первинних та вторинних уражень нирок; діагностика та лікування інфекційних та неінфекційних захворювань нирок, діагностика та лікування гострого пошкодження нирок; лікування діабетичної нефропатії, нефропатії при системних захворюваннях, діагностика та лікування при нефротичному синдромі, корекція нефрогенної артеріальної гіпертензії).
 • Консервативне лікування пацієнтів з нефрологічною патологією.
 • Підготовка пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю до замісної ниркової терапії методиками гемодіалізу та перитонеального діалізу.
 • Діагностика, лікування та профілактика ускладнень нефрологічних захворювань.
 • Оцінка нутритивного статусу пацієнтів з нефрологічною патологією та корекція нутритивних порушень (таких, що пов’язані з недостатнім чи незбалансованим харчуванням).

Забезпечення пацієнтів з нефрологічною патологією повним спектром клініко-лабораторної діагностики:

 • Загальний аналіз крові та сечі
 • Біохімічний аналіз крові;
 • Дослідження показників йонно-електролітного та кальцій-фосфорного обміну;
 • Обміну заліза;
 • Обстеження пацієнтів на ВІЛ-інфецію вірусні гапатити В та С, COVID-19 (тощо);
 • Інструментальна діагностика (Електрокардіографія, Ехокардіографія, Ультразвукове дослідження грудної та черевної порожнини, Рентгенологічна діагностика, Денситометрія).

Всі обстеження проводяться в умовах центру багаторазово протягом року для динамічного спостереження та своєчасної корекції лікування індивідуально для кожного пацієнта.

Консультація хворих з нефрологічною патологією провідними науковими співробітниками ДУ «Інституту нефрології Національної академії медичних наук України», кафедри «Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології» Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;

 

Забезпечення пацієнтів з нефрологічною патологією супутньою медикаментозною терапією направленою на:

 • Корекцію анемії (препарати групи еритропоетинів та заліза);
 • Вторинного гіперпаратиреозу та гіперфосфатемії (препарати Цинакальцет, Севеламер);
 • Нутритивних порушень;
 • Артеріальної гіпертензії, тощо.

Всі препарати призначаються згідно найсучасніших вітчизняних та міжнародних протоколів і мають достатню доказову базу та перевірену клінічну ефективність.

Використання для замісної ниркової терапії методики перитонеального діалізу:

 • Мануальний (ручний) перитонеальний діаліз;
 • Автоматизований перитонеальний діаліз.

Амбулаторне ведення пацієнтів на перитонеальному діалізі:

 • Забезпечення пацієнтів розхідними матеріалами для перитонеального діалізу
 • Забезпечення пацієнта апаратом «циклер» для проведення автоматизованого перитонеального діалізу
 • Оцінка ефективності перитонеального діалізу
 • Проведення регулярних лабораторних та інструментальних досліджень для забезпечення динамічного спостереження пацієнтів на перитонеальному діалізу
 • Забезпечення діалізних пацієнтів необхідними медикаментами для корекції ускладнень нефрологічної патології (анемія, гіперфосфатемія, вторинний гіперпаратиреоз, нутритивні порушення тощо)

Обстеження та постановка у лист очікування пацієнтів щодо трансплантації нирки.

 

Запишіться на прийом або зателефонуйте +38 (093) 366-56-50